Help!

Als ouder van een transgender kind schrijft Janneke blogs over haar kind als transgender persoon. Dit is haar eerste blog.